Podmínky pro uplatnění zaplacených úroků z úvěrů na bydlení

Za co je možné odčítat

Od základu daně můžete odečíst úroky zaplacené za úvěry na bydlení, tedy úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry, které vám poskytly pouze banky.Další podmínkou je, že jste úvěr použili na řešení bytových potřeb. Pokud jste například čerpali tzv. americkou hypotéku a peníze nepoužili na bytové potřeby, odpočet uplatnit nemůžete.Odečíst úroky si můžete i z úvěru na koupi pozemku, pokud na něm bude zahájena do čtyř let výstavba bytového nebo rodinného domu.

Kdo si může odečítat

Ten, kdo uplatní daňový odpočet z úvěru na pořízení bydlení, musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů. Podmínkou však není, aby měl v daném domě či bytě trvalé bydliště. V případě ostatních účelů není podmínkou vlastnictví nemovitosti, ale stále platí podmínka trvalého bydlení. Tzn., že úroky z úvěru na rekonstrukci si může odčítat i nájemník, pokud úvěr použil na opravu či rekonstrukci bytu či domu, ve kterém bydlí.

Vždy však platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí být uvedena na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí, že úvěr pouze splácí.

Kolik je možné si odečíst

Z daňového základu si můžete odečíst sumu úroků až do výše 300 tisíc korun ročně.

Účastníků na úvěrové smlouvě může být více. V takovém případě může daňový odpočet uplatnit buď jeden, nebo všichni rovným dílem. Celkovou sumu úroků, kterou jste v průběhu roku zaplatili, zasílají banky klientům na počátku roku.

Jak úroky odečíst

Odpočtu od základu daně mohou využít zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Odpočet úroků se provádí vždy na konci zdaňovacího období v rámci daňového přiznání (OSVČ) nebo zúčtování daně (zaměstnanci), ke kterým přiložíte vyčíslení výše zaplacených úroků zasílané bankou a kopii alespoň první strany úvěrové smlouvy.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-poradna