Na co si dát pozor při koupi stavebního pozemku

Nákup stavebního pozemku může být složitější než koupě nového bytu. Před koupí stavebního pozemku je velmi důležité pečlivě zkontrolovat údaje v katastru nemovitostí a ověřit si, zda pozemek není zatížen právy třetích osob.

Prakticky je možné rozlišit dva druhy takového zatížení, a to zatížení, které je pro pozemky běžné a často i zcela zásadní pro jejich uživatelnost, a zatížení, které nějakým způsobem ztěžují buď využití pozemku, nebo jeho další převoditelnost.

Jen letmý pohled do katastru nestačí

Do první kategorie spadají zejména různé inženýrské sítě v podobě například napojení elektřiny nebo plynu. U druhé kategorie je již třeba mít se na pozoru. Můžeme zmínit právo stavby, předkupní právo nebo zástavní právo.

V obou případech je možné existenci takových zatížení ověřit v katastru nemovitostí, a to především prostřednictvím jeho placené části.

Ne vždy je však na první pohled zcela zřejmé, že příslušné zatížení může mít vliv na uživatelnost a následně i cenu pozemku, proto je jistě vhodné v tomto ohledu doporučit, aby příslušnou revizi zatíženosti pozemku provedl advokát, který ze své praxe posoudí, která zatížení nemusí mít a která zatížení naopak budou mít takový negativní dopad.

Hlavní je územní plán

Před koupí pozemku je současně zcela zásadní ověřit, jakým způsobem je možné pozemek využít. I když se totiž pozemek jeví, a to i dle informací v katastru nemovitostí, jako čistě stavební, nemusí to ještě znamenat, že je možné na pozemku realizovat jakýkoli záměr bez dalších omezení.

Základem v tomto ohledu musí být ověření zastavitelnosti především dle územního plánu obce, ve které hodláme záměr realizovat. Dále zde mohou hrát roli i další územně plánovací dokumenty, jako známe například v Praze pražské stavební předpisy, a jiné regulativy.

Vedle územně plánovací dokumentace obcí vznikají některá omezení zastavitelnosti pozemků přímo ze zákona. Mluvíme zde mimo jiné o tzv. ochranných pásmech, která stanovují určité území, které nelze zastavět. Typickým příkladem může být ochranné pásmo v okolí vedení vysokého napětí nebo ochranné pásmo komunikací či lesa.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/

Autor: Jindřich Ginter, Právo