Od 1. ledna 2022 se zpřísňují požadavky na výstavbu nových budov

Přísnější požadavky na výstavbu nových budov se týkají průkazu energetické náročnosti budovy (zkráceně PENB, který je někdy chybně přezdívaný jako energetický štítek). Jeho smyslem je srovnat všechny budovy z hlediska energetické náročnosti, a to novostavby i rekonstrukce. Cílem je vyvinout tlak na kvalitnější práci projektantů a architektů, aby navrhovali nejen krásné, ale i promyšlené a provozně nenáročné stavby. Jak se tedy změní podmínky od 1. 1. 2022?

Pro orientaci je průkaz rozdělen písmeny A až G

Průkaz je rozdělen do dvou částí – první grafická část je určená široké veřejnosti pro rychlou orientaci, druhá především odborníkům pro následnou optimalizaci domu. V grafické části je přehledně uvedena kategorie celkové energetické náročnosti podle písmen A–G, podobně jako u spotřebičů. Škála ukazuje, jak si budova stojí v globálním měřítku celkové spotřeby energie, tedy kolik energie musíme na provoz domu zajistit (nakoupit nebo vytěžit) z neobnovitelných zdrojů jako je např. uhlí či zemní plyn. Čím méně dům potřebuje této neobnovitelné energie tím lépe je v klasifikaci umístěn. Domy s výsledkem A jsou tak koncepčně i technologicky nejlépe zvládnutým návrhem, naopak novostavba rodinného domu klasifikovaná jako C či D je energeticky velmi náročnou budovou, které se projektant příliš nevěnoval.

Od nového roku musí být domy klasifikovány stupněm B

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. se od ledna 2022 zpřísňují požadavky na výstavbu nových budov, a to zásadním způsobem. V zásadě všechny nové rodinné domy musí být klasifikovány minimálně jako B.Ke splnění požadavků vede řada cest – věnovat se beznákladovým koncepčním věcem, jako je jednoduchý tvar budovy či správná orientace vůči světovým stranám využívající slunce jako zdroje tepla, nebo navýšit tepelné izolace, popř. instalovat účinné technologie či obnovitelné zdroje. Každý stavebník si může podle svých preferencí vybrat svou cestu.

Co všechno obnáší průkaz energetické náročnosti?

Průkazy energetické náročnosti mohou zpracovávat energetičtí specialisté s osvědčením, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Průkaz musí být zpracován úplně, objektivně a pravdivě. Zpracovává se pro novostavby i větší rekonstrukce a hodnotí tyto parametry:

 • prostup tepla obálkou budovy
 • vytápění
 • chlazení
 • větrání
 • úpravu vlhkosti
 • přípravu teplé vody
 • osvětlení

Od A do G, aneb definice jednotlivých stupňů

Průkaz energetické náročnosti hodnotí energetickou náročnost budovy komplexně. Jasně deklaruje, jak je dům energeticky náročný a jakými poplatky zatěžuje měsíční rozpočet. Tento údaj je podobně zásadní jako spotřeba paliva u auta. PENB zohledňuje, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti. Výsledkem je celkové zařazení nemovitosti do jedné ze sedmi kategorií – od mimořádně úsporné (A) až po mimořádně nehospodárnou (G). Energetický štítek domu známkuje budovu písmenem, přičemž každé písmeno má svou barvu. Navzdory složitým výpočtům je tak energetický štítek domu ve výsledku srozumitelný každému. 

 • A (tmavě zelená) = mimořádně úsporná
 • B (zelená) = velmi úsporná
 • C (světle zelená) = úsporná
 • D (žlutá) = méně úsporná
 • E (oranžová) = nehospodárná
 • F (červená) = velmi nehospodárná
 • G (rudá) = mimořádně nehospodárná

Zdroj:

https://www.drevostavitel.cz/clanek/od-1-ledna-2022-se-zprisnuji-pozadavky-na-vystavbu-novych-budov