Většina staveb se v Česku povolí do roka. Nejrychleji lze stavět bydlení a sklady

Získat razítko na stavbu rodinného domu v tuzemsku zabere v průměru sedm měsíců. V případě bytového domu to typicky trvá osm až 12 měsíců. Ukázal to první průzkum k délce stavebního řízení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), do něhož se zapojilo takřka 1100 jejích členů. Nejdéle, celkem 22 měsíců, trvá povolit tunel. A například na povolení ke stavbě skladové haly čeká investor zpravidla do 10 měsíců.

„Téměř polovina dotázaných odpověděla, že délka trvání většiny povolovacích řízení staveb v Česku, a to včetně související inženýrské činnosti, je obvykle šest měsíců až jeden rok,“ prohlásil předseda ČKAIT Robert Špalek. Otázky v průzkumu braly v potaz různé typy staveb co do funkce i do objemu stavebních nákladů a týkaly se průměrných i nejkratších termínů povolovacích řízení. Z odpovědí respondentů lze vyčíst, že úřady jsou schopné vyřídit potřebná povolení i během několika dnů. Na druhou stranu se tito odborníci setkávají i s tím, že na razítko na jednoduchou stavbu, jako je garáž, čekali tři roky.

Zdroj: 

www.archiv.hn.cz/c1-67296250-pruzkum-vetsina-staveb-se-v-cesku-povoli-do-roka-nejrychleji-lze-stavet-bydleni-a-sklady