Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov mají světově výjimečné postavení v léčbě

  • chorob pohybového aparátu
  • onemocnění periferního nervového systému
  • kožních chorob

díky svému unikátnímu základnímu léčebnému prostředku – radonovým minerálním vodám. Tyto přírodní léčebné zdroje s vysokým obsahem radioaktivního plynu radonu, který je zdrojem měkkého alfa záření, má celkový intenzivní účinek na lidský organismus. Samotná léčba formou celotělových vanových koupelí i lokálních zářičů má značný protizánětlivý a analgetický efekt, a přináší tak pacientům dlouhodobou úlevu od bolestí.

Město Jáchymov se rozkládá v hlubokém údolí na úpatí Krušných hor ve výšce 560-750m nad mořem, cca 20 km severně od Karlových Varů a jen několik kilometrů od hranic s Německem. 

Historie

Dlouhá historie města je spojena s těžbou nerostů, zejména stříbra, kobaltu a uranové rudy a se šlechtickým rodem hrabat Šliků, za jejichž panování zde po r. 1520 v královské mincovně započala ražba stříbrných mincí. Z německého názvu města „Sankt Joachimsthal“ („Údolí sv. Jáchyma“) byl odvozen název této mince -  „Thaler“ – Tolar a z něj v moderní době později dolar. Stříbrné doly přinesly městu prudký vzestup a Jáchymov v té době patřil k nejbohatším renesančním městům českého království, byl proslulý styky s kulturními centry celé Evropy. Působilo zde mnoho učenců, humanistů a reformátorů, rozvíjela se řemesla.  Kobalt byl využíván k výrobě barev pro dekorování porcelánu a uměleckého skla. O několik staletí později zde objevitelka radia a polonia, Marie Curie Sklodowská, zkoumala uranovou rudu (smolinec/uraninit). Objev štěpení atomového jádra uranu vedl k intenzivnímu rozvoji těžby smolince, jejímž doprovodným jevem byly silné vývěry radonové vody. Vynikající léčebné účinky této vody vyústily v r. 1912 ve stavbu první lázeňské budovy nazvané Radium Kurhaus, dnes Radium Palace, do které byla mnohakilometrovým potrubím svedena léčivá voda z dolu Svornost. Budova ve své době patřila, a dnes opět patří, k nejelegantnějším v Evropě. Postupně přibyly další lázeňské domy i soukromé penziony, v nichž se s výbornými výsledky léčily tisíce návštěvníků včetně předních osobností politického, průmyslového i kulturního života. Za všechny lze jmenovat např. T.G. Masaryka, Aloise Jiráska, Karla Maye, Richarda Strausse, Fjodora I. Šaljapina, Františka Běhounka aj.

V současné době investuje vlastník Lázní Jáchymov do jejich rozvoje a modernizace stamilionové částky tak, aby toto středisko s mezinárodní klientelou, věhlasem a unikátním přírodním léčivým zdrojem – radonovou vodou – zůstalo i do budoucna na špici evropské balneologie.

www.laznejachymov.cz