Lázně Kynžvart

Lázně Kynžvart jsou jedním z pěti významných lázeňských center karlovarského regionu uvnitř historického lázeňského trojúhelníku; jsou vzdáleny od Prahy přibližně 150 km a od hranic se SRN pouze 20 km. Rozkládají se poblíž Mariánských Lázní na úpatí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v nadmořské výšce kolem 750 m a jsou obklopeny hustými lesy a rašeliništi, v nichž vyvěrají prameny léčivých minerálních vod.  Mimořádná kvalita ovzduší, podhorské klima a železité prameny společně s léčivou slatinou známé svými účinky již od 16. Století, vedly o dvě stě let později k založení lázní, specializovaných na léčbu

  • chorob dýchacích cest, zejména astmatu
  • kožních nemocí, především ekzémů a
  • nefro-urologických onemocnění

Historie

Ve středověku střežil obchodní stezku v místní lesnaté krajině hrad Kunigeswart, který se později stal kořistí loupeživých rytířů. Ti naopak obchodní karavany sami přepadali, proto císař Karel IV. nařídil rytíře vyhnat a hradiště trvale osídlit farníky z blízkého německého kláštera ve Waldsassenu; udělil také místu městský znak. V okolí se těžil cín, zlato a stříbro, město obdrželo tržní privilegia. V době renesance přestal hrad vyhovovat nárokům šlechty, proto nechali Zedwitzové nedaleko hradu zbudovat barokní zámek s hospodářstvím.  Po bitvě na Bílé Hoře byl zámek Zedwitzům jako příslušníkům českých stavů zkonfiskován a přešel do majetku rodu Metternichů. Kníže Klement Václav Metternich, pozdější rakousko-uherský kancléř, nechal zámek radikálně přebudovat ve stylu vídeňského klasicismu tak, aby sídlo vyhovovalo požadavkům na reprezentaci monarchie. Součástí zámku je cenná knihovna a kabinet kuriozit a také krásné zahrady. Kníže nechal rovněž zpracovat chemickou analýzu zdejších pramenů a v r. 1856 inicioval výstavbu první lázeňské budovy. Brzy poté následovaly další stavby, byla vybudována lázeňská kolonáda, pavilony pro jímání tří pramenů (Richarda, Heleny a Viktora) i první balneoprovoz pro aplikaci minerálních a slatinných koupelí. Zámek zůstal v držení rodu Metternichů až do r. 1945 a jeho příslušníci jej navštěvují dodnes. Blahodárné účinky léčivých zdrojů i osobnost kancléře Metternicha přitahovaly návštěvníky z celé Evropy. K nejvýznamnějším patřili svými opakovanými pobyty J.Wolfgang Goethe, anglický král Edward VII. či španělský král Alfons VIII. nebo známý vídeňský bankéř Nathaniel Rotschild.

V současné době je toto nejvýznamnější české lázeňské středisko pro léčbu onemocnění dýchacích cest zaměřeno především na péči o dětské pacienty ve věku od 2 do 15 let.

V roce 2010 bylo v malebném prostředí zámeckých zahrad otevřeno nové golfové hřiště s 19 jamkami, které se řadí k nejkrásnějším, ale také k nejtěžším v Evropě.

www.laznekynzvart.cz